Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
 
Prodávající“ je právnická osoba BAMARMI s.r.o., se sídlem Kobylín 16, 644 00 Brno, IČO: 07579799. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu www.kvetinybrno.cz s květinami a doplňkovým zbožím.
 
Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu na dálku o koupi zboží.
 
Kupující objednáním zboží od prodávajícího a zpracováním elektronické objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.
 
Předmět smlouvy
 
Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce charakterizované názvem zboží.
 
Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží v perfektním stavu, v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro dané zboží.
 
Vzhledem k faktu, že každá květinová vazba je originál, je možné, že dodaná květinová vazba se nemusí přesně shodovat s předlohou na fotce. Vyobrazená předloha je tedy nezávazná, ale v případě, že by se vazba lišila od předlohy o více než 20% se prodávající zavazuje o tomto předem informovat zákazníka.
 
Odesláním elektronické objednávky akceptuje kupující platnou cenu objednaného zboží uvedenou v objednávce, nebylo-li v daném případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 
Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Upravit obsah objednávky, nebo zrušit objednávku může kupující písemnou formou na emailovou adresu libisemi@kvetinybrno.cz s uvedením čísla objednávky a rozsahem požadovaných změn nejméně 2 hodiny před časem doručení v den odeslání zboží.
 
Objednání zboží a uzavření smlouvy
 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé uvedení všech povinných údajů při odesílání objednávky nebo v registraci, zejména doručovací adresy. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.
 
Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že návštěva e-shopu, objednání a prodej alkoholických nápojů (dále jen „zboží“)  fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.
 
K návštěvě e-shopu a otevření jeho prezentace je oprávněna pouze fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku. Dovršení věku 18 let zákazník potvrdí výběrem platební metody a odsouhlasením těchto obchodních podmínek při objednávání zboží a dále souhlasí s kontrolou dovršení 18 let věku při doručení zboží naším kurýrem.
 
Ceny a podmínky platby pro internetové objednávky
 
Ceny uvedené na internetovém obchodě www.kvetinybrno.cz jsou platné v okamžiku objednání. 
 
Možnosti platby pro internetové objednávky:
 
  • bankovním převodem předem - prodávající zboží expeduje po připsání ceny objednávky na bankovní účet prodávajícího,
  • dobírkou - kupující zboží zaplatí při doručení zboží ,
  • platební kartou – platba na přes platební bránu Shoptet Pay
  • platební kartou – platba na přes platební bránu PayPal
 
Pokud kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem bez zbytečného prodlení nejpozději však do 5ti pracovních dní.
 
Odstoupení od smlouvy
 
Podle zákona 367/2000 §53 odst. 7) nemá kupující právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy je dodávka zboží upravena podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 
Práva a povinnosti prodávajícího
 
Prodávající má povinnost vyřídit platnou objednávku a dodat objednané zboží na dodací adresu v termínu sjednaném podle kupní smlouvy. Kupující obdrží ke zboží daňový doklad e-mailem, nebo který je při osobním odběru předán v provozovně prodávajícího. Pokud není na dodací adrese možné zboží předat určené osobě, má kupující, nebo určená osoba právo vyzvednout si zboží v provozovně Květiny M. Huszárová na adrese Veselá 22, Brno po dobu 2 dnů. Pokud nedojde po uplynutí této doby k vyzvednutí zboží, je objednávka považovaná za vyřízenou a kupující nemá právo na žádné další plnění ze strany prodávajícího. Prodávající není povinen doručit zboží na žádné další místo určení, mimo adresu uvedenou v objednávce.
 
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neplní svůj závazek odebrat zboží nebo včas zaplatit sjednanou kupní cenu.
 
Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 
Reklamační podmínky
 
Květiny je možné reklamovat podle zákona do 24 hodin. My ovšem řešíme reklamaci i po dvou dnech. Stačí poslat email s fotografií kytice na adresu:
libisemi@kvetinybrno.cz, nebo nám zavolat na telefon +420 702 004 711 a sdělit důvod reklamace. 
 
Posouzení reklamace vychází z toho, že máme možnost srovnání květin ze stejné dodávky z holandské burzy ve 3 vlastních květinářstvích a můžeme tak posoudit důvod uvadnutí květiny. 
 
Pokud reklamaci uznáme, kurýr Vám doveze kytici novou, nebo Vám vrátíme peníze dohodnutým způsobem.
 
V Brně 15.11.2022
 
www.kvetinybrno.cz (1920 × 400 px)